Курс по практическа немска граматика

За всички, които са минали няколко нива на обучение по немски език (поне до B1), но въпреки това усещат пропуски в граматиката, защото в курсовете обикновено се набляга на комуникативния елемент и за много граматика обикновено не остава много време, ние от Deutsch-Korrekt предлагаме за един интензивен курс по практическа немска граматика.Целта  е спокойно да преговорите всички основни структури от немската граматика, да ги систематизирате и в крайна сметка да свикнете да ги използвате.
Това няма да е теоретичен курс за академици!
Курсът е изцяло с практическа насоченост и благодарение на множеството упражнения, които ще се правят, целта е да започнете да говорите и пишете по-осъзнато и граматически правилно.
Курсът е два пъти седмично, в продължение на два месеца. Ще бъдат разгледани следните теми:


  1. Съществително име: род и число; определителен и неопределителен член: 
  2. Местоимения:
  3. Глагол: спрежение, правилни и неправилни глаголи, модални глаголи, глаголи с делими и неделими представки, рефлексивни глаголи, императив:
  4. Глаголни времена:
  5. Наклонения
  6. Падежи: употреба, склонение на съществителни и прилагателни:
  7. Предлози
  8. Видове изречения
  9. Обобщение- въпроси

Цена: 310 лв. с включени материали
Курсът ще се проведе при записали се минимум 5 човека.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons