Всички нива по ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

Общата европейска езикова рамка е инициатива на Съвета на Европа и цели постигането на единен стандарт при изучаването на чужди езици в страните Членки на Европейския съюз. Тя дава една обща основа, на базата на която се изготвят учебници, изпити, сертификати, определяйки шест нива на езикова компетентност.


Ниво
Описание
Ниво
Описание
Описание на езиковите способности
A
Елементарно
използване на езика
A1
Начинаещи (въведение)
Мога да разбирам и използвам ежедневни изрази и съвсем обикновени изречения.
Мога да се представя, да представя други лица, да задавам въпроси за лична информация – на пр. къде живеете, кои хора познавате, какво имате  – И мога съответно да отговарям на такива въпроси..
Мога да се разбирам на елементарно ниво, ако събеседникът ми говори бавно и отчетливо и е готов да ми оказва съдействие.
A2
Основно ниво

Мога да разбирам изречения и често използвани изрази от области, които най-пряко се отнасят до мен. (на пр. информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредствено обкръжение)
Мога да опиша с прости средства, от къде съм, какво образование имам.Разбирам основния смисъл, ако се говори на ясен книжовен език и ако става дума за познати ми неща от областите работа, училище, свободно време
B
Самостоятелно
използване на езика
B1
Средно ниво
Мога да се справя с повечето ситуации, с които се среща човек при пътуване в страната, чийто език изучавам. 
Мога да се изказвам свързано по познати теми, които ме интересуват. Мога да разказвам за преживявания, събития, мечти, надежди и цели и да правя кратки обяснения на планове, възгледи, мнения.
B2
Добро средно
ниво
Мога да разбирам основното съдържание на комплексни текстове на конкретни или абстрактни теми.
Мога да говоря така гладко и спонтанно, че да водя спокойно един нормален разговор с носител на майчиния език без особено напрежение за двете страни.
Мога да се изказвам по широк кръг от теми, ясно и подробно, мога да разясня позицията си по актуален въпрос и да посоча предимствата и недостатъците на различните възможности.
C
Компетентно
използване на езика
C1
Напреднали
Мога да разбирам широк кръг от по-сложни, дълги текстове. Мога да се изразявам гладко, без често да трябва да търся подходящите думи.
Мога да използвам езика ефективни в обществен или професионален план или за обучение и следване.
Мога да се изказвам ясно структурирани и подробно по комплексни теми.
C2
Отлични познания
На практика мога безпроблемно да разбирам всичко, което чета или чувам. 
Мога да обобщавам информация от различни писмени и устни източници. Мога да се изразявам спонтанно много гладко и точно и да посочвам различни нюанси и и при по-комплексни теми.


Повече информация може да откриете на следните адреси: линкове Википедия..

ВАЖНО!

 Общата европейска езикова рамка разделя едно цяло ниво на две половинки, напр. А1 на А1.1 и А1.2. Предвиденият хорариум часове за една такава половинка в Германия е минимум 100 уч.ч., за да могат действително да се усвоят заложените в нивото, респективно и в учебната система, по която се работи, езикови умения.
Търсейки и за нас в България най-добрия възможен вариант на преподаване, достъпен и за Вас курсистите както като време, така и като средства, ние се спряхме на следния компромисен вариант: Едно половин ниво при нас е при групи от до 5 човека 60 уч. ч., а при групи от 6 до 10 човека 80 уч.ч.
Тъй като ние се стремим най-вече към трайни знания и резултати сме убедени, че такива не могат да се постигнат при едно цяло ниво от 100 уч.ч., както в  много други школи.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons